קדושה, אדמה, מדינה: שיחה עם פרופ’ משה הלברטל ור’ אביטל הוכשטיין

הקלטה משיחה בין פרופ’ משה הלברטל לר’ אביטל הוכשטיין על טיבה של קדושת הארץ, הקשר בין ארץ ישראל ומדינת ישראל, וחזונה של התורה עבור כלל הנוכחים בגבולותיה.

קדושה, אדמה, מדינה: שיחה עם פרופ’ משה הלברטל ור’ אביטל הוכשטיין

הצטרפו לשיחה מרתקת בין פרופ’ משה הלברטל לר’ אביטל הוכשטיין על טיבה של קדושת הארץ, הקשר בין ארץ ישראל ומדינת ישראל, וחזונה של התורה עבור כלל הנוכחים בגבולותיה. מה הכתובים מלמדים אותנו, ומה המשמעויות למסקנות אלו בימינו?
השיחה התקיימה במסגרת סמינר החורף של מכון הדר, ‘תלוי בארץ: קדושה, מצוות, עם’ – סמינר בן שלושה ימים בבית המדרש של מכון הדר בירושלים.

לשאלות נוספות ניתן לכתוב לנו: israel@hadar.org

דף מקורות