זכורני שאני תינוק ומורכב על כתפיו של אבא

סדרה על זכרון וחז"ל עם ד"ר תהילה אליצור

תכנית אלול

קיץ של לימוד ישיבתי שוויוני בירושלים

הכנה לימים הנוראים

קטעי תפילה ופיוטים

זכורני שאני תינוק ומורכב על כתפיו של אבא

סדרה על זכרון וחז"ל עם ד"ר תהילה אליצור

בקרוב במכון הדר

‘זכורני כשאני תינוק ומורכב על כתפיו של אבא’: סוגיות תלמודיות על זכרון ומגבלותיו | ד”ר תהילה אליצור

ימי רביעי | 20:30 – 22:00
5.1, ג’ בשבט | 12.1, י’ בשבט | 19.1, י”ז בשבט | 26.1, כ”ד בשבט
הזיכרון האנושי על כוחו ומגבלותיו העסיק את חכמי המשנה התלמוד והמדרש: כמי שמרכז עולמם הוא לימוד, ועיקרם למודם בעל-פה, הם בחנו והציעו דרכים וסגולות לפיתוח הזיכרון ומאבק בשכחה.

לעשות בזהב ובכסף | סמינר חורף תשפ״ב

סמינר חורף תשפ”ב | לעשות בזהב ובכסף: על כסף, בין פרט לקהילה
שלושה ימים של לימוד תורה בבית המדרש שלנו, בהם נפתח את השאלות הגדולות על ממון, אחריות קהילתית, צדקה וצדק, ועוד.

בית מדרש וירטואלי

פרשת השבוע

הגות ומחשבה

ארכיון