האל הרווק, השכינה בבדידותה: מודל תיאולוגי של יחידאות

הקלטה ודף מקורות משיעור רביעי בסדרת 'זוג ופרט', עם הרבנית שרה סגל-כץ: האל הרווק, השכינה בבדידותה: מודל תיאולוגי של יחידאות

הקלטה ודף מקורות משיעור רביעי בסדרת ‘זוג ופרט’: האל הרווק, השכינה בבדידותה: מודל תיאולוגי של יחידאות

שהועבר ע”י הרבנית שרה סגל-כץ.

ההקלטה ודף המקורות ניתנים להורדה בכפתורים שבצד.

דף מקורות