ראש השנה

 

למאגר קטעי תפילה לראש השנה בנוסח מרוקו מאת ראש קהילת דגל יהודה ומובילת תפילה אסנת בן שושן פרוז- לחצו כאן

ערבית

ברכו- חצי קדיש
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

תוספות לשבת
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

שחרית

פסוקי דזמרה
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

המלך
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

ובמקהלות- שיר המעלות
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חצי קדיש
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

ברכו- גאל ישראל
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: שתי ברכות ראשונות
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: מסוד חכמים ונבונים
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: ימלוך
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת השץ: קדושה
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: ובכן- המלך הקדוש
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: אתה בחרתנו
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: רצה- סוף עמידה
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

מוסף

חצי קדיש
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: ונתנה תוקף התחלה
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: ונתנה תוקף ובשופר גדול
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: ונתנה תוקף כבקרת רועה עדרו
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: ונתנה תוקף בראש השנה יכתבון
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: ונתנה תוקף אמת כי אתה הוא יוצרם
מאת: נעמה לויץ אפלבאום

חזרת הש"ץ: חתימה שופרות
מאת: נעמה לויץ אפלבאום