ג׳ באייר תשפ״א

מידע הלכתי: תפילה וקורונה

לא תשכח – כשלא ניתן לשמוע פרשת זכור

קריאת פרשת זכור בשבת שלפני פורים היא אחת מקריאות התורה היחידות אשר פוסקים סבורים כי חיובה מן התורה. השנה שבת זכור תתקיים בצל מגפת קורונה

קריאת מגילה וירטואלית

כיצד תיראה קריאת מגילה השנה? מוזמנים לעיין בתשובה של הר׳ איתן טוקר הר׳ אביבה ריצ׳מן הר׳ נדב ברגר ומת׳יו אניספלד

שו״ת קורונה | מפגש ראשון

שו”ת הקורונה: על שאלות עכשוויות סביב תפילה והימים הנוראים | הר’ איתן טוקר שו”ת הקורונה: על שאלות עכשוויות סביב תפילה והימים הנוראים | הר’ איתן

סגירת תפריט