עמיתי הדר

‘עמיתי הדר’ היא תכנית שבועית המיועדת לצעירות וצעירים המחפשים להעמיק את עולם הלימוד והרוח שלהם במסגרת בית המדרש הקהילתי של מכון הדר. המשתתפים מקבלים הזדמנות להיות עוגן וכח מניע ביצירת מקום תורה וקהילה לומדת דרך תכנית העמיתים.
מספר המשתתפים מוגבל, והמתקבלים יזכו במלגה עבור חודשי הפעילות. שימו לב כי הזמנים הכתובים טנטטיביים, ועוד נתונים לשינויים.

הגשת מועמדות כאן

מרכיבי התכנית

תכנית הלימודים הינה בהיקף של 9 שעות שבועיות, ונבנית על בסיס הרכבת תכנית אישית מתוך כמה מרכיבי חובה:

[א] סדר ושיעור עוגן (5 שעות)

המשתתפים בתכנית בוחרים סדר ושיעור עוגן מתוך שתי האפשרויות הבאות:

  1. גמרא – רביעי בבוקר (8:00 – 13:00)
  2. גמרא – חמישי בבוקר (8:00 – 13:00)

משבצת זו מורכבת מתפילה, סדר בחברותות ושיעור. לו”ז טנטטיבי:

8:00 – שחרית
8:45 – לימוד עמיתים
9:00 – ארוחת בוקר
9:30 – פתיחה וסדר לימוד
12:00 – שיעור גמרא
13:00 – סיום

[ב] סדר נוסף (4 שעות)

בנוסף לסדר העוגן, המשתתפים בתכנית ממשיכים את הלימוד שלהם בסדר נוסף במהלך השבוע. ניתן לבחור סדר אחד נוסף מתוך האפשרויות הבאות:

  1. שני בערב (18:00 – 22:00) – סדר, ארוחת ערב, תפילה ושיעור
  2. רביעי בבוקר (8:00 – 12:00) תפילה, ארוחת בוקר, וסדר לימוד
  3. רביעי בערב (18:00 – 22:00) – סדר, ארוחת ערב, תפילה ושיעור
  4. חמישי בבוקר (8:00 – 12:00) – תפילה, ארוחת בוקר, וסדר לימוד
  5. חמישי אחר הצהריים (13:00 – 17:00) – ארוחת צהריים, מנחה, סדר ושיעור

סדרי הלימוד הנוספים נועדו להמשך הלימוד של שיעור העוגן. השיעורים הנוספים הינם בנושאים מגוונים: מחשבה, הלכה, פרשת שבוע וכד’.
זמני הסדרים טנטטיביים, ועוד נתונים לשינויים.

[ג] שבת עמיתים

בכל זמן (סמסטר) תתקיים שבת עמיתים אחת, הכוללת: תפילה, לימוד, ארוחות ופעילות משותפת. השתתפות בשבת זו היא מרכיב חובה של התכנית, ומהווה הזדמנות למפגש מסוג אחר עם הקבוצה והמלמדים. 

בכל זמן (סמסטר) תתקיים שבת עמיתים אחת, עם תפילה, לימוד ופעילות משותפת.

[ד] אופציונלי: סמינר חורף

בימים ו’-ח’ באדר תשפ”ג, 27.2 – 1.3 2023, נקיים סמינר בן שלושה ימים מלאים, מבוקר ועד ערב, בהם יעמיקו חברי קהילת הדר הרחבה בנושא נבחר מזוויות שונות. עמיתים אשר יתחייבו להשתתפות מלאה בסמינר יהיו זכאים למלגה מורחבת.

לוח שנה

לוח השנה מתחלק לשני “זמנים”:

זמן חורף (סמס’ א): נובמבר – אמצע פברואר, כ-13 מפגשים.
זמן אביב (סמס’ ב): מרץ – יוני, כ-13 מפגשים. 

כל זמן כולל שלושה חודשי פעילות (זמן אביב כולל הפסקת פסח ארוכה במהלך חודש אפריל). המתקבלים יזכו במלגה על סך 1200 ש”ח על כל חודש פעילות (כל זמן כולל שלושה חודשי פעילות, סה”כ: 3,600 ש”ח).
מספר המקומות מוגבל.

הגשת מועמדות

נפתחה ההרשמה לזמן חורף (סמסטר א’) ולשנה!
מועמדים מתבקשים למלא טופס מועמדות הכולל כמה שאלות עומק. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.
הרשמה מוקדמת לתכנית: עד 22.7.22.
קישור לטופס מועמדות כאן