עמיתי הדר

‘עמיתי הדר’ היא תכנית שבועית המיועדת לצעירות וצעירים המחפשים להעמיק את עולם הלימוד והרוח שלהם במסגרת בית המדרש הקהילתי של מכון הדר. המשתתפים מקבלים הזדמנות להיות עוגן וכח מניע ביצירת מקום תורה וקהילה לומדת דרך תכנית העמיתים.
מספר המשתתפים מוגבל, והמתקבלים יזכו במלגה.

מסלולי לימוד

ניתן לבחור בין שני מסלולי לימוד, או אף לשלב את שניהם יחד.

[א] והגית בו: מסלול ערב

לימוד שבועי מגוון בימי רביעי בערב. לוח זמנים:

 • 17:15: מפגש ולימוד קצר
 • 18:00: תורת חיים: נייחד את הלימוד לאתגרים מוסריים, חברתיים ורוחניים הניצבים לפתחנו כאנשים וכיהודים, נשאל איך חיים תלמוד, הלכה ותיאולוגיה בהקשרי החיים המודרניים והישראלים?
  סגל הדר: הר’ אביטל הוכשטיין, הר’ נדב ברגר, הר’ ייץ גרינברג ועוד
 • 19:45: א. ערב
 • 20:15: ערבית
 • 20:30: סדרות שיעורים בבית המדרש הקהילתי
  מרצים מתחלפים ביניהם ד”ר יאיר פורסטנברג, הר’ עידית מבורך שאג, ד”ר תהילה אליצור ועוד
 • 22:00: סיום משוער

[ב] שחר אבקשך: מסלול בוקר גמרא

לימוד גמרא בעיון בימי חמישי. לוח זמנים:

 • 8:00: שחרית
 • 8:45: א. בוקר
 • 9:15 – 12:45: גמרא – סדר ושיעור
 • הר’ נדב ברגר (סמס’ א)
 • ד”ר תהילה אליצור (סמס’ ב)

מרכיבים נוספים של התכנית

שבת עמיתים

בכל זמן (סמסטר) תתקיים שבת עמיתים אחת, עם תפילה, לימוד ופעילות משותפת.

סמינר חורף

שלושה ימי לימוד אינטנסיביים בתאריכים 20 – 22 בפברואר, בהם יעמיקו חברי קהילת הדר הרחבה בנושא נבחר מזוויות שונות. עמיתים אשר ייקחו חלק באופן מלא בסמינר יהיו זכאים לחודש נוסף של מלגה.

לוח שנה

לוח השנה מתחלק לשני “זמנים”:

 1. זמן חורף (סמס’ א): נובמבר – ינואר. כ-13 מפגשים.
 2. זמן אביב (סמס’ ב): מרץ – יוני. כ-13 מפגשים.

הגשת מועמדות

נפתחה ההרשמה לזמן חורף (סמסטר א’)!

להגשת מועמדות לחצו כאן
תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום ראשון, י”א בחשוון, 17.10.
מועמדות לזמן אביב תיפתח בהמשך.
המתקבלים יזכו במלגה על סך 750 ש”ח לחודש על השתתפות במסלול אחד (רביעי ערב / חמישי בוקר). המשתתפים בשני המסלולים יחד יזכו במלגה על סך 1500 ש”ח לחודש.
מספר המקומות מוגבל.