פרשת שמות עם ר׳ אלי קאונפר

בתפילת העמידה, למה אנחנו לא פשוט אומרים 'אלוהי אברהם יצחק ויעקב'? מדוע לחזור שלוש פעמים על המילה 'אלוהי' - "אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב"

מאת   •    •  תנ״ך, תפילה

שיתוף

פרשות נוספות