“קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך”: על היחס בין אהבה וחופש בשיר השירים

הקלטה משיעור שלישי בסדרת 'זוג ופרט', עם מרב מזא"ה: "קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך": על היחס בין אהבה וחופש בשיר השירים

הקלטה משיעור שלישי בסדרת ‘זוג ופרט’: “קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך”: על היחס בין אהבה וחופש בשיר השירים

שהועבר ע”י מרב מזא”ה.

ההקלטה ניתנת להורדה בכפתור שבצד.

דף מקורות