על פילים וגיבורים: גלגולי מסורות קדומות על גיבורים יהודים | לקראת חנוכה עם אברהם יוסקוביץ

הפסיפס המדובר בשיעור – ‘פסיפס הפילים’ מרצפת בית הכנסת העתיק בחוקוק (מאה 5 לספירה בערך).

ניתן לצפות בתמונת הפסיפס בקישור כאן (עמוד 9).

 

 

דף מקורות