על סיר הבשר: על שאלות מוסריות והלכתיות בעניין אכילת בשר

דף מקורות