מה עניין שמיטה | הר׳ אביטל הוכשטיין | מפגש שביעי

מאת • 22 בדצמבר 2020 • מתוך מה עניין שמיטה  •  הלכה

דף מקורות