דרכי נועם: חשיבה הלכתית לאורם של חכמי ספרד והמזרח | מפגש ראשון

דף מקורות והקלטה ממפגש ראשון בסדרת ‘דרכי נועם: חשיבה הלכתית לאורם של חכמי ספרד והמזרח’ עם ר’ עידית מבורך שאג.

דף מקורות