גמרא בעיון: שבת פרק כירה | שיעור שביעי

הקלטה מהשיעור במפגש השביעי של ‘גמרא בעיון’ תשפ”ב, ב-16/12/21.

דף מקורות