מדריך הכשרת כלים והכשרה לפסח

המדריך שלהלן עוסק בהכשרת כלים, כולל הכשרת הכלים לפסח, ובהכנת הבית לפסח.

אפשר להיעזר בו על מנת להכשיר כלי שנטרף מסיבה כלשהי, על מנת להכשיר מטבח שאיננו בוודאות כשר, וגם כמובן על מנת להכשיר את הבית ואת המטבח לפסח.

יש בו חלקים מעשיים יותר וחלקים עיוניים יותר, וניתן לנצל את המידע שלהלן באופנים שונים. כך למשל, מי שרק רוצה למצוא את דרך ההכשרה המתאימה למחבת, תנור או מיקרוגל (או כל כלי אחר) – ניתן לדלג ישירות לחלק המפרט את דיני ההכשרה המתאימות לכל כלי וכלי.

מה ניתן למצוא במדריך?

פתיחה- הצורך בהכשרת כלים.

חלק א’- עקרונות ההכשרה

חלק ב’- דרכי ההכשרה וביצוען

חלק ג’- כלים מכלים שונים ואופי הכשרתם

חלק ד’- ביעור חמץ והכנת הבית לפסח

 

קבצים להורדה

שיתוף

פרשות נוספות

קהילה בבידוד

קהילה בבידוד איך לחשוב על קהילה כשאסור להתקהל? פרשת פרה מזכירה לנו לייצר מכניזמים המאפשרים תנועתיות, גם אם מכניזמים אלו מחירם העכשווי הוא בידוד. הפסוקים