בוגרים בקהילה

קרן מענקים של ישיבת הדר מעניקה לבוגרי הישיבה הזדמנות לעגן את החוויה הישיבתית שלהם בפעילות במסגרת קהילותיהם המקומיות. הפרוייקטים של הבוגרים תורמים לחיים היהודיים במקום מגוריהם, מעצימים את הבוגרים כמנהיגים ומורים, ומהווים מקור השראה וליווי בתהליך של צמיחה מתמדת. הגיוון של הפרוייקטים השונים משקף את הערכים הרבים של קהילת הדר, ובכלל זאת לימוד, תפילה, בניית קהילה, צדק חברתי, חסד, הלכה, שירה, רוח ועוד. הפרוייקטים מופעלים ברחבי ארה״ב וישראל, בקמפוסים של אוניברסיטאות ובסלוני בתים, בבתי כנסת ובבתי ספר – בכל מקום אותו רואים הבוגרים כקרקע פורייה לפעילות.

הנכם מוזמנים להתרשם מהפרוייקטים השונים: