תפילה יוצרת שינוי

אירוע זה עבר

יום חמישי 02.02.2017

עד יום שישי 03.02.2017

מכון הרטמן

שיתוף

סמינר לשליחות ושליחי ציבור מתחילים ומנוסים, וחברות וחברי קהילי המעוניינים להעשיר את חווית התפילה דרך שירה וניגון.

בהובלת הר׳ אביטל הוכשטיין והר׳ נעמה לויץ אפלבום.
בשיתוף עם קהילת שירה חדשה והר׳ אורי קרויזר מאתר הפיוט והתפילה.

ארכיון האירוע