פסולי חיתון ורשימות שחורות

אירוע זה עבר

יום שלישי 06.11.2018

עד יום שלישי 27.11.2018

יד הרב נסים

שיתוף

תחילת הפרק הרביעי במסכת קידושין, עוסקת במעמדות שונים בעם ישראל הנקבעים בלידה, ונגזרים מייחוסו של אדם ומזהות הוריה. ההשלכות של מעמדות אלו נוגעות בראש ובראשונה ליכולת להינשא ליהודים אחרים. לפי המשנה, ישנם יהודים “פסולים” אשר יהודים “כשרים” אינם יכולים להינשא להם. בכל מפגש נעיין בסוגיה אחרת מן הפרק, אשר יאירו את סוגיית “פסולי החיתון”, מזוויות שונות. כל סוגיה תהיה בעלת אופי אחר, ויחד נעסוק בענייני אגדה, היסטוריה, נוסח, הלכה, ואידיאולוגיה, שנכרכו כולם בשאלת הזהות המהותית הזאת, שממשיכה להשפיע עלינו גם היום.