פולמוסים על אלוהים בספרות התנאים | ד”ר יאיר פורסטנברג

אירוע זה עבר

יום רביעי 03.11.2021

עד יום רביעי 10.11.2021

יד הרב ניסים

ז'בוטינסקי 44 ירושלים

שיתוף

פולמוסים על אלוהים בספרות התנאים

סדרת שיעורים בת שני מפגשים עם ד”ר יאיר פורסטנברג. השיעורים יתקיימו ביד הרב נסים, רח’ ז’בוטינסקי 44, ירושלים.

ימי רביעי | 20:30 – 22:00

מפגש ראשון: כ”ח בחשוון, 3.11

מפגש שני: ו’ בכסלו, 10.11

התפיסות הדתיות בעולם היהודי עברו שינויים מרחיקי לכת במהלך תקופת התנאים. מן הפולמוסים בין הכתות על שאלות של השגחה ושכר ועונש, התפתחו תפיסות חדשות על מורכבותה של האלוהות שהלכו והתגבשו בתוך העולם הנוצרי. המקורות התנאיים כוללים התייחסויות פולמוסיות לתפיסות אלו, אך הם אינם מזהים במפורש מיהם בני הפלוגתא שלהם, המשתנים מתקופה לתקופה. האם הם בני כת מדבר יהודה מתקופת בית שני, נוצרים או גנוסטים? עיון טקסטואלי משווה של המשנה ושל המכילתא דרבי ישמעאל חושף בפנינו את התפתחות האתגרים התיאולוגיים שעמדו בפני החכמים והשימוש היצירתי שלהם במסורות רבניות מוקדמות כדי להתמודד עם תופעות דתיות משתנות.

להרשמה לחצו כאן.