אלול תשפ”ג | השתקפויות תנ”כיות בימים הנוראים

אירוע זה עבר

יום שלישי 29.08.2023

עד יום שלישי 19.09.2023

מכון הדר

עמק רפאים 63 ירושלים

שיתוף

השתקפויות תנ”כיות בימים הנוראים

עם ד”ר מירי שליסל

ימי שלישי | 9:15-11:15
י”ב באלול – ד’ בתשרי | 29.8-19.9
4 מפגשים
מכון הדר, עמק רפאים 63
להרשמה

בסדרת שיעורים זו נפגוש בדמויות וסיפורים תנ”כיים בהם משתקפים תפילות הימים הנוראים. בכל אחד מן השיעורים נבחן תמות ושאלות שונות הקשורות בכפרה, תשובה, וחשבון נפש, ונלמד להתכונן טוב יותר לחגי תשרי. כל שיעור עומד בפני עצמו, אך כולם ביחד מצטרפים למכלול של מפגש עם חלק משמעותי בתפילת ימים נוראים, שהוא בדרך כלל החלק הפאסיבי והפחות מעורר לחשבון נפש ותשובה.
1. 29.8, י”ב באלול – שיעור ראשון: מגירוש ישמעאל לעקידת יצחק – ואיפה זה פוגש את ראש השנה שלנו? בשיעור נלמד את פרקים כ”א וכ”ב בבראשית – המהווים את הפטרות היום הראשון והיום השני של ראש השנה. הסיפורים המופיעים בפרקים אלו דרמטיים במיוחד (הולדת יצחק, גירוש ישמעאל, עקידת יצחק). מתוך לימוד הפרקים ננסה להבין את הסיבות האפשריות להפיכתם להפטרות ראש השנה והשפעתם על מעמדו של ראש השנה.
2. 5.9, י”ט באלול – שיעור שני: הפטרות ראש השנה – רמזים מן העבר והכוונה לעתיד בשיעור נבחן את שתי ההפטרות של ראש השנה: האחת מספרת את סיפור הולדתו של שמואל והשניה היא נבואת נחמה ייחודית של ירמיהו הנביא. ננסה לבחון קשר אפשרי בין שתי ההפטרות, כחלק מהתפתחות ראש השנה מן היום הראשון ליום השני.
3. 12.9, כ”ו באלול – שיעור שלישי: ממך אליך אברח – סיפורו של יונה (יכול להיות בשני חלקים או אחד, לפי בחירתכם), נביא ייחודי המביא את חיבוטי הנפש של השליח נושא הבשורה, ותוך כדי כך מלמד אותנו עוד פרק בסוגית משפט האל בעולם. וכיצד כל זה מתקשר דווקא לזמן מנחה ביום כיפור.
4. ד’ בתשרי, 19.9 (במסגרת סמינר תשובה) – שיעור רביעי: הפטרת יום כיפור – סור מרע ועשה טוב, שלבים הכרחיים נבואה שיצאה לאור כנראה בעיצומו של יום הכיפורים, ומלמדת לא רק על הדרישה מן האדם אלא גם על הדרך לעמוד בה.

ארכיון האירוע