אלול תשפ”ג | ‘ברחמים תשוב’: ערב לימוד וסליחות

אירוע זה עבר

יום שלישי 12.09.2023

עד יום שלישי 12.09.2023

בשעה 19:30

מנהל קהילתי גינות העיר

עמק רפאים 12 ירושלים

שיתוף

‘ברחמים תשוב’: ערב לימוד וסליחות

An Evening of Learning and Selichot | Une soirée d’étude et Selihot

יום שלישי | 12.9, כ”ו באלול
מנהל קהילתי גינות העיר, רחוב עמק רפאים 12, ירושלים
להרשמה
English/Français below

הצטרפו אלינו למעמד הסליחות המרכזי בנוסח משולב ספרדי-אשכנזי!
ניפגש לערב של התעוררות, לימוד ומפגש לקראת הימים הנוראים, בשיתוף בתי מדרש, קהילות וארגונים ירושלמיים מגוונים. השיעורים יתקיימו בשלוש שפות: עברית, אנגלית וצרפתית.
האירוע בהובלת מכון הדר, מנהל קהילתי גינות העיר וקהילת ציון.
בשיתוף: בית מדרש תא שמע, בית פרת הירושלמי, מכון פרדס, ארגון ‘מעגלי צדק’, בית מדרש אלול, ורבנות ישראלית

לו”ז מלא:
19:30 התכנסות
19:45 מעגלי לימוד מקבילים:
תשובה חברתית: צדק בחינוך בהשראת פאולו פריירה וחכמי המזרח שלומית בוני, ארגון ‘מעגלי צדק’
הסליחה כיסוד חינוכי – עיון במשנתו החינוכית של יאנוש קורצ’אק גיא גרדי, בית מדרש אלול
קריאה חברתית בסיפור רב והקצב: על אפשרות הסליחה בהקשרים של מעמד, כוח והיררכיות יפה בניה, רבנות ישראלית
הכוח והתוצאה של הבחירהנחמה גולדמן ברש, מכון פרדס – שיעור באנגלית
The Power and Consequence of Choice with Nechama Goldman Barash, Pardes
שלוש קריאות בעקידהגבריאל אבן צור, בית מדרש ‘תא שמע’ – שיעור בצרפתית
Trois lectures de la akéda – Gabriel Abensour, Ta Shma
20:45 הפסקה וקפה
21:00 תפילת ערבית למעוניינים.ות
21:15 הכנה לסליחות: שיחה עם הר’ אביטל הוכשטיין (מכון הדר), הר’ דני סגל (בית פרת), והרבה תמר אלעד אפלבום (קהילת ציון)
21:45 סליחות בהובלת הפייטנים יהלה לחמיש ונריה כנפו בנוסח משולב ספרדי-אשכנזי
ליווי מוזיקלי: יערה בארי (קמנצ׳ה), איתם בן יעקב (גיטרה ועוּד), בניה קובר (כלי הקשה)
23:00 סיום משוער

Be’Rahamim Tachouv : Une soirée d’étude et Selihot

Mardi 12 septembre | 26 de Elul

Beit Yehudit – ICCY, Emek Refaim 12, Jérusalem

Inscrivez-vous ici

Rejoignez-nous pour notre soirée annuelle de Selihot selon les rites sépharade et ashkénaze!

Nous nous retrouvons pour une soirée d’étude, de prière et de rassemblement en prévision des Yamim Nora’im, en partenariat avec divers Batei Midrash, organisations et communautés de Jérusalem.
Les cours seront proposés en trois langues : français, hébreu, et anglais.

L’événement est organisé par Mehon Hadar Israel, le centre communautaire Guinot Ha’ir et Kehilat Tzion.
En partenariat avec : Beit Midrash Ta Shma, Beit Prat, Pardes Institute, Ma’agalei Tzedek, Beit Midrash Elul, et Rabbanut Yisraelit.

Programme :

19:30 Accueil

19:45 Cours:

  • Trois Lectures de la Akéda – Gabriel Abensour, Ta Shma – cours en français
  • Le pouvoir et les conséquences du choix – Nechama Goldman Barash, Pardes – cours en anglais
  • Teshuva sociale : La justice dans l’éducation inspirée par Paolo Freire et les Sages Sépharades Shlomit Boni, Ma’agalei Tzedek – cours en hébreu
  • Le pardon comme fondement de l’éducation : une étude de la philosophie éducative de Janusz Korczak – Guy Gerdi, Beit Midrash Elul – cours en hébreu
  • Une lecture sociale de l’histoire du rabbin et du boucher : la possibilité du pardon dans le contexte du statut, du pouvoir et de la hiérarchie – Yaffa Bnaya, Rabbanut Yisraelit – cours en hébreu

20:45 Pause
21:00 Arvit
21:00 Se préparer aux Selihot : débat avec R’ Avital Hochstein (Mechon Hadar Israël), R’ Dani Segal (Beit Prat), et Rabba Tamar Elad Applebaum (Kehilat Tzion)

21:45 Selihot dirigées par les Paytanim Yahala Lachmish et Nerya Knafo (rite combiné sépharade et ashkénaze)
Accompagnement musical : Ya’ara Be’eri (kamânche), Eitam Ben Yaakov (guitare et oud), Bnaya Kover (percussions)

23:00 Fin

B’Rachamim Tashuv: An Evening of Learning and Selichot

Tuesday, September 12th | 26th of Elul
Beit Yehudit – ICCY, Emek Refaim 12, Jerusalem
Sign-up here

Join us for the main Selichot event in the joint Sepharadi-Ashkenazi tradition!

We’ll gather for an evening of learning, prayer and community in anticipation of the High Holy Days, in partnership with diverse Yerushalmi Batei Midrash, organizations and communities.
Classes will be offered in three languages: Hebrew, French and English.

The event is led by Mechon Hadar Israel, Ginot Ha’ir Community Center and Kehilat Tzion.
In partnership with: Beit Midrash Ta Shma, Beit Prat, Pardes Institute, Ma’agalei Tzedek, Beit Midrash Elul, and Rabbanut Yisraelit

Schedule:

19:30 Gather
19:45 Learn (simultaneous classes):
– The Power and Consequence of ChoiceNechama Goldman Barash, Pardes – class in English
– Three Readings of the Akeida – Trois Lectures de la AkédaGabriel Abensour, ‘Ta Shma’ – class in French
– Social Teshuva: Justice in Education inspired by Paolo Freire and Sepharadi Chachamim Shlomit Boni, Ma’agalei Tzedek – class in Hebrew
– Forgiveness as an Educational Foundation: a Study of Janusz Korczak’s Educational Philosophy Guy Gerdi, Beit Midrash ‘Elul’ – class in Hebrew
– A Social Reading of the Rabbi and the Butcher Story: on the Possibility of Forgiveness in the Context of Status, Power and HierarchyYaffa Bnaya, Rabbanut Yisraelit – class in Hebrew

20:45 Break
21:00 Arvit
21:00 Preparing for Selichot: a Discussion with R’ Avital Hochstein (Mechon Hadar Israel), R’ Dani Segal (Beit Prat), and Rabba Tamar Elad Applebaum (Kehilat Tzion)

21:45 Selichot led by Paytanim Yahala Lachmish and Nerya Knafo (combined Sepharadi-Ashkenazi tradition)
Musical accompaniment: Ya’ara Be’eri (kamanche), Eitam Ben Yaakov (guitar and oud), Bnaya Kover (percussion)

23:00 End

 

ארכיון האירוע