אודות מכון הדר

מכון הדר הוא בית לקהילות ויחידים השואפים לדרך חיים יהודיים של תורה, עבודה וחסד. דרך חיים המשקפת ערכים של שיוויון, מחוייבות, ולימוד תורני המחובר לחיים, ומתאפיינת בהתנהלות הלכתית אמיצה שאיננה מנותקת מאתגרי החיים והשעה.

שאיפתנו, לבסס דרך חיים זו כמודל אפשרי ומקובל, נוכח ומשפיע בחברה הישראלית.

בליבו של מכון הדר נמצא בית מדרש בו מתנהל לימוד ישיבתי מסורתי באופן המשקף את ערכי היסוד של מכון הדר. לימוד אשר לא מתפשר על רצינות, עומק או איכות הלימוד התורני ומניב קול יצירתי ורלוונטי.

פעילות מכון הדר ישראל מתרכזת בשלושה עוגנים: 

בית המדרש בו מתקיים לימוד קבוע הפתוח לקהל הרחב, וכן תוכניות ישיבתיות, תוכניות עמיתים, סמינרים ועוד. בקרו כאןניתן גם ללמוד בבית המדרש הוירטואלי של מכון הדר.

קהילות – עבודה עם ועבור מרחב הקהילות המשתפות והשיוויוניות בישראל הכוללת כנס שנתי, עבודה עם מובילי קהילות ויצירת תכנים עבור הקהילות המגוונות ואתגריהם המשותפים. בקרו אותנו כאן.

מכון הדר בישראל הוא חלק מ- ‘הדר’ – ארגון שבסיסו בארה”ב. על מנת ללמוד עוד על ‘הדר’ ניתן לבקר כאן.

לעיון בתוכנית האסטרטגית של ‘הדר’ לשנים 2020-2024 לחצו כאן.