עיון בסוגיית ייחוד במסכת קידושין

כשיצר פוגש אבלות הוא נשבר או מתגבר?

דף מקורות