ג׳ באייר תשפ״א

עיון בסוגיית ייחוד במסכת קידושין

כשיצר פוגש אבלות הוא נשבר או מתגבר?

מאת • 20 בפברואר 2017 • מתוך סמינר חורף 2017  •  גמרא, הגות ומחשבה

דף מקורות

סגירת תפריט