“נכרי לבני אמי”: משומדים ומקומם בקהילה היהודית | שיעור שני

הקלטה משיעור שני בסדרת "נכרי לבני אמי": משומדים ומקומם בקהילה היהודית עם ד"ר אברהם יוסקוביץ

הקלטה ודף מקורות משיעור שני בסדרת “נכרי לבני אמי”: משומדים ומקומם בקהילה היהודית עם ד”ר אברהם יוסקוביץ.1

ההקלטה ניתנת להורדה בכפתור שבצד.

דף מקורות