“נכרי לבני אמי”: משומדים ומקומם בקהילה היהודית | שיעור שלישי

הקלטה משיעור שלישי בסדרת "נכרי לבני אמי": משומדים ומקומם בקהילה היהודית עם ד"ר אברהם יוסקוביץ

הקלטה ודף מקורות משיעור שלישי בסדרת “נכרי לבני אמי”: משומדים ומקומם בקהילה היהודית עם ד”ר אברהם יוסקוביץ.1

המקורות לשיעור הזה הם בהמשך הדף מהשיעור הקודם.

ההקלטה ניתנת להורדה בכפתור שבצד.

דף מקורות