כיצד מתפללים?

זמני תפילה והקשר בינם לבין מהות התפילה

מאת • 1 במרץ 2017 • מתוך שחר אבקשך: בית מדרש לתפילה  •  תפילה

דף מקורות