‘זכרנו לחיים’: חוברת מאמרים לימים הנוראים תשפ”ד

'זכרנו לחיים': חוברת מאמרים לימים הנוראים מאת סגל מכון הדר להורדה

זכרנו לחיים’: חוברת מאמרים לימים הנוראים תשפ”ד’

לקבלת עותקים מודפסים הקליקו
זה לא סוד שחלק מההכנה לימים הנוראים כוללת חומרי הקריאה מלווים לשעות הארוכות בבית הכנסת או לקריאה ביתית בין הארוחות והתפילות. שמחים ללוות אתכם בתקופה הזו, ולהציע השנה חוברת עם דברי תורה מפרי עטם של סגל מכון הדר: הר’ איתן טוקר, הר’ אביבה ריצ’מן, הר’ שי הלד, הר’ אבי קיליפ, הר’ נדב ברגר, והר’ אלעזר סיימון.
החוברת כוללת גם מקורות ללימוד עצמאי, סביב השולחן עם חברים או עם ילדים!

דף מקורות