הקלטה מאירוע ‘המפתח שאבד: מי מוזמנים לבית המדרש?’, שיחה בין הר’ ש”י הלד והרבנית דבורה עברון שהתקיימה ב-30/3/22.

דף מקורות