הכלת מחללי שבת בקהילה: עיון בתשובות של כמה מגדולי החכמים הספרדיים בדורות האחרונים

דף מקורות