גמרא בעיון: שבת פרק כירה | שיעור שני

הקלטה מהפתיחה ומהשיעור במפגש השני של ‘גמרא בעיון’ תשפ”ב, ב-11/11/21.

דף מקורות