גמרא בעיון: שבת פרק כירה | שיעור שלישי

הקלטה מהפתיחה ומהשיעור במפגש השלישי של ‘גמרא בעיון’ תשפ”ב, ב-18/11/21.

דף מקורות