גמרא בעיון: שבת פרק כירה | שיעור רביעי

הקלטה מהפתיחה ומהשיעור במפגש הרביעי של ‘גמרא בעיון’ תשפ”ב, ב-25/11/21.

דף מקורות