גמרא בעיון: שבת פרק כירה | שיעור חמישי

הקלטה מהפתיחה ומהשיעור במפגש החמישי של ‘גמרא בעיון’ תשפ”ב, ב-2/12/21.

דף מקורות