ג׳ באייר תשפ״א

במעשי ידיך ארנן

סדנה עם פרופ' אלי הולצר

מאת • 3 בפברואר 2017 • מתוך תפילה יוצרת שינוי  •  תפילה

דף מקורות

סגירת תפריט