דמי חנוכה | נר ראשון

בכל יום נעלה כאן מאורות קטנים ובהם פודקאסט הלכה מענייני דיומא, טקסט חנוכה מעורר מחשבה, וניגון מחמם ומאיר

בכל יום נעלה כאן מאורות קטנים ובהם פודקאסט הלכה מענייני דיומא, טקסט חנוכה מעורר מחשבה, וניגון מחמם ומאיר:

 

פרק 1 | במה מדליקין | הר׳ נדב ברגר:


 

מאירי דמסקי, בוגר אלול תש”ף,
משתף בטקסט לחנוכה:

תלמוד בבלי שבת כג ע”ב
אמר רבא, פשיטא לי: נר ביתו ונר חנוכה – נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. 
נר ביתו וקידוש היום – נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. 
בעי רבא: נר חנוכה וקידוש היום מהו? 
קידוש היום עדיף – דתדיר, או דילמא: נר חנוכה עדיף, משום פרסומי ניסא? 
בתר דאבעיא הדר פשטה: נר חנוכה עדיף, משום פרסומי ניסא.

 

רבא מהפך בטקסט קטן זה את נקודת המבט שלנו על מצוות. בניגוד לתפיסה הרווחת שחשיבות המצוות היא לפי המקור שלהם רבא מציע פה הסתכלות הפוכה. לא החומרא חשובה אלא המשמעות. בשביל לשמור על קדושת שבת או חנוכה חייבים קודם שהבסיס הביתי שלנו יהיה מתוקן ויהיה בו שלום. אחרי שהבית מתוקן אפשר להוציא את האור החוצה. ולבסוף, רק אחרי שיש אור של שלום בבית, ויש לו את הכוחות להפיץ גם החוצה אפשר גם לקדש את ה’ בחוץ. נר חנוכה הוא המתווך בין האור הפנימי לאור החיצוני של העולם. חנוכה הוא זמן שכל אחד צריך לעשות בדק בית לעצמו, כמה שלום יש לו בתוך ביתו (הן הנפשי והן הפיזי) והאם הוא מוכן ויכול להאיר החוצה ולפרסם את שמו של ה’ בעולם.


 

״אל אדון״ | ג׳ואי וייסנברג ואנסבל הדר ניגון לקראת שבת חנוכה, ״טוֹבִים מְאוֹרוֹת שֶׁבְּרָא אֱלֹהֵינוּ״:

 

שיתוף

פרשות נוספות

יציאת מצרים אחת ולעתיד

For English click here תרגום: עליזה רז-מלצר   היום השביעי של פסח, “מקרא קודש”, יחול השנה בשבת ולפיכך הקריאה בפרשת שמיני נדחית לשבת הבאה. במקומה,