דין וחשבון: על דימויים פיננסיים של ה׳ | ד”ר עמית גבריהו

אירוע זה עבר

יום ראשון 30.08.2020

עד יום ראשון 13.09.2020

שיעור מקוון

שיתוף

בסדרה הזו נחשוב על אופנים שונים שבהם אנחנו מדברים על ה׳ כמי שעיסוקה בכספים. נחשוב על מושגים כמו ״גואל״ ו״פודה״, ננסה להבין מדוע הצדקה יכולה להעביר את רוע הגזירה, מדוע אנחנו מדברים על זכויות וחובות בעבודת ה׳, ומדוע אנחנו מנסים ״לצאת ידי חובה״. נעשה את כל זה באמצעות טיול במקורות קדומים ומאוחרים, מספרות הבית השני ועד ספרות הפיוט והמדרש המאוחר.

ימי ראשון | י’ באלול 30.8, י”ז באלול 6.9, כ”ד באלול 13.9 | 20:30 – 21:30

 דפי מקורות