אלול עכשיו: פתחי תשובה בימי קורונה | הר׳ מישאל ציון

אירוע זה עבר

יום רביעי 02.09.2020

עד יום רביעי 16.09.2020

שיתוף

איך מעוררים את הלב לתשובה כשאסור להתקהל ולהתפלל כרגיל? מה מימי המגיפה הללו יכול דווקא לסייע לנו בתהליך? בסדרת מפגשי לימוד בזום נעיין יחד במדרשים ובספר הזהר, בפיוטי הסליחות וניגוני הימים הנוראים, בשירה העברית ובספרות תשובה יהודית, נוצרית ומוסלמית במאמץ משותף לבנות את שער הכניסה אל השנה החדשה.

שלושה שיעורים –
סליחות: מאשמה לגעגוע
שופר: מזעקה ללידה
תשובה: ממהפכה לכביסה

ימי רביעי | י”ג באלול 2.9, כ’ באלול 9.9, כ”ז באלול 16.9 | 20:00-21:00

 דפי מקורות