י״ז באלול תשע״ט

הכלת מחללי שבת בקהילה: עיון בתשובות של כמה מגדולי החכמים הספרדיים בדורות האחרונים

מאת • 5 במרץ 2019 • מתוך סמינר חורף תשע"ט

דף מקורות

פרופסור צבי זהר
סגירת תפריט