סדרת ‘זוג ופרט’: ‘לפיכך נברא אדם יחידי’

הקלטה ודף מקורות משיעור ראשון בסדרת 'זוג ופרט', עם ד"ר תהילה אליצור: לפיכך נברא אדם יחידי

הקלטה ודף מקורות משיעור ראשון בסדרת ‘זוג ופרט’, עם ד”ר תהילה אליצור: לפיכך נברא אדם יחידי

האם נקודת המוצא של האדם היא כחלק מאסופה (זוג או משפחה), או שמא כברייה יחידה ונפרדת? מה הכתובים דורשים בהקשר הזה?

ההקלטה ודף המקורות ניתנים להורדה בכפתורים שבצד.

דף מקורות