גמרא בעיון: שבת פרק כירה | שיעור שמיני

הקלטה מהפתיחה ומהשיעור במפגש השמיני של ‘גמרא בעיון’ תשפ”ב, ב-23/12/21.

דף מקורות