גמרא בעיון: שבת פרק כירה | שיעור שישי

הקלטה מהפתיחה ומהשיעור במפגש השישי של ‘גמרא בעיון’ תשפ”ב, ב-9/12/21.

דף מקורות