גמרא בעיון: שבת פרק כירה | שיעור ראשון

הקלטה מהפתיחה ומהשיעור במפגש הראשון של ‘גמרא בעיון’ תשפ”ב, ב-4/11/21.

דף מקורות