גמרא בעיון: כתובות פרק שני

אירוע זה עבר

יום חמישי 10.03.2022

עד יום חמישי 30.06.2022

מכון הדר

עמק רפאים 63 ירושלים

שיתוף

גמרא בעיון: כתובות פרק שני

סדר גמרא שבועי עם ד”ר תהילה אליצור

בימי חמישי בבוקר יתקיים סדר גמרא קבוע בהנחייתה של ד”ר תהילה אליצור. המפגש יכלול סדר לימוד בחברותות ושיעור. 

הפרק השני של מסכת כתובות עוסק באופן אינטנסיבי בשאלת הנאמנות [=מהימנות]. במקרים בהם אי-אפשר לפעול בדרך הפעולה הרגילה במשפט העברי, ‘על פי שנים עדים יקום דבר’, מתאפשר לעיתים לפעול על בסיס אמינותו של אדם. הפרק מברר מתי ובאלו הקשרים יש נאמנות לאדם ואפשר לפעול משפטית לאור דבריו, ומהם התנאים לכך. במסגרת זו ישנה ‘התכתבות’ – בחלקה מפורשת ובחלקה לא – בין הנאמנות כמושג משפטי-מערכתי, לבין מושג הנאמנות במשמעות האנושית הבסיסית – מה גורם לאדם להאמין לאדם אחר?

השאלות המרכזיות העולות בלימוד הפרק הן: מה בונה נאמנות ומה מערער נאמנות? באיזו מידה יכול אדם להיות נאמן ביחס לעצמו? האם נאמנות משתנה לאור ההקשר ולאור ההשלכות שיהיו לה? מתי אפשר לסמוך על זכרונו של אדם? מה בין נאמנות לעדות? בשאלות האלה ובנושאים נוספים הנידונים בפרק נעסוק בלימוד שלנו. במרכז הלימוד פשט הסוגיה ומהלכה, תשומת לב לפרק כיחידה ולקשרים תימטיים בתוכו. יש כמובן מקום לשאול ולבחון רלוונטיות לחיינו בהקשרים משפטיים וחברתיים.

שעות המפגש: 9:15-12:45

ז’ באדר ב’ – א’ בתמוז | 30.6 – 10.3

להרשמה לחצו כאן.

ד”ר תהילה אליצור חברה בסגל ההוראה של מכון הדר בישראל. בוגרת המחזור הראשון של המכון התלמודי עיוני במתן. בעלת תואר ראשון ומהאונבירסיטה העברית, ותואר שלישי מאוניברסיטת בן גוריון. מרצה במכללת הרצוג. לימדה ומלמדת גמרא מדרש וספרות השו”ת בבתי מדרש שונים בהם מתן והראל.

ארכיון האירוע