אלול תשפ”ג | בית שיש בו חלונות: נקודות מבט על החברה והמדינה

אירוע זה עבר

יום רביעי 30.08.2023

עד יום רביעי 13.09.2023

מכון הדר

עמק רפאים 63 ירושלים

שיתוף

בית שיש בו חלונות: נקודות מבט על החברה והמדינה

מורים משתנים

ימי רביעי | 20:00-21:30
מכון הדר, עמק רפאים 63
מוזמנים להצטרף לכל אחת מהמפגשים בסדרה, כל מפגש עומד בפני עצמו:

30.8, י”ג באלול
צלם אלוקים – כלל גדול בתורה ובדמוקרטיה: השלכות נצחיות ועכשוויות
שיעור עם ר’ ייץ גרינברג
6.9, כ’ באלול
“שנים עשר אחים אנחנו”: סמל תנ”כי ומשמעות אקטואלית
שיעור עם ר’ אלקנה שרלו
13.9, כ”ז באלול
ערב עיון: ‘רעבים לשינוי’ – בטחון תזונתי בישראל
בשיתוף הפורום הירושלמי לבטחון תזונתי, עם אריאל שוורץ ויפעת חיים

 

ההשתתפות היא ללא עלות וללא הרשמה מראש.

ארכיון האירוע