אלול תשפ”ב | תשובה ותיקון: יחסי אגדה וסוגיה בתלמוד הבבלי

אירוע זה עבר

יום חמישי 01.09.2022

עד יום חמישי 22.09.2022

בשעה 09:15

חוות הנוער הציוני

קצנלסון 8 ירושלים

שיתוף

תשובה ותיקון: יחסי אגדה וסוגיה בתלמוד הבבלי

עם שירה ליברמן

ימי אלול הם ימים של תשובה, אך מהי אותה תשובה הנדרשת מאיתנו? באילו אופנים ניתן לשוב? האם ישנם חטאים שלא מאפשרים תשובה? והאם תשובה מביאה בהכרח לתיקון? עולם התלמוד ניגש לשאלות אלו במבט בוחן, מורכב ולעיתים גם מפתיע. נעיין בכמה מסוגיות הבבלי ונמצא שהן דוברות בשפה מעורבת – אגדתית והלכתית – ושהשיחה שבין השפות מעלה תובנות חדשות.

השיעורים יתקיימו בימי חמישי במהלך חודש אלול, 15:15-17:15
תאריכים: ה’-כ”ו באלול, 1.9-22.9
מיקום: חוות הנוער הציוני, קצנלסון 8, ירושלים

להרשמה לחצו כאן.

שירה ליברמן, עמיתה בכולל דעה ללימודי הלכה גבוהים במדרשת לינדנבאום. לומדת ומתעניינת במחשבת חז”ל, משתדלת לעניין בזה גם אחרים במסגרות לימוד בית-מדרשיות שונות. מתגוררת בתקוע, נשואה לדן ואם לשלושה.

ארכיון האירוע