אלול תשפ”ב | תנאי ומכשולי התשובה על פי הרמב״ם וקוראיו

אירוע זה עבר

יום חמישי 01.09.2022

עד יום חמישי 22.09.2022

בשעה 09:15

חוות הנוער הציוני

קצנלסון 8 ירושלים

שיתוף

תנאי ומכשולי התשובה על פי הרמב״ם וקוראיו

עם ד”ר ינון ויגודה

השיעור יתמקד בהלכות תשובה לרמב״ם, ובאופן בו מציג הרמב”ם אחדים מתנאי היסוד הנדרשים לתהליך התשובה לצד המכשולים האפשריים והמהותיים העשויים למנוע את מימושה. להבנת עמדתו של הרמב”ם נעזר בקריאת מקורותיו, ובניתוח כמה מפרשניו וקוראיו המאוחרים: מהרב הוטנר והרב סולובייצ’יק, ועד לעמנואל לוינס ואנדרה נהר.

השיעורים יתקיימו בימי חמישי במהלך חודש אלול, 15:15-17:15
תאריכים: ה’-כ”ו באלול, 1.9-22.9
מיקום: חוות הנוער הציוני, קצנלסון 8, ירושלים

להרשמה לחצו כאן.

ינון ויגודה הוא חוקר במרכז רוזנצוויג באוניברסיטה העברית בו הוא עומד בראש פרוייקט “הכוכב ועולמו, פרנץ רוזנצוויג בין עבר ועתיד” בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת גטינגן. מחקרו עוסק בנקודת המפגש בין המחשבה היהודית בעת החדשה, וההגות והתרבות הצרפתית והגרמנית במאה העשרים. הוא לימד באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב, במכון פיידאה בשטוקהולם ושימש מרצה אורח באוניברסיטה הפונטיפיקאלית הקאתולית ברומא ובשנה הקרובה ישמש מרצה אורח באוניברסיטת קאסל בגרמניה.

ארכיון האירוע