אלול בהדר: לוח שיעורים ואירועים פתוחים

אירוע זה עבר

חוות הנוער הציוני

קצנלסון 8 ירושלים

שיתוף

לחצו על האירוע בלו”ז לפרטים נוספים ולהרשמה.
הפעילות מתקיימת בחוות הנוער הציוני (כניסה משער רמה, קצנלסון 8, ירושלים) במסגרת תכנית אלול.
לפרטים נוספים על תכנית אלול לחצו כאן.


למידע נוסף והרשמה:

פרק מקום שנהגו: גמרא מסכת פסחים, פרק רביעי
ימי ראשון – חמישי | 9:15 – 12:45
ר’ איתן טוקר, הר’ נדב ברגר, ד”ר תהילה אליצור

עם בית מדרש זוהר-חי
‘רצוא ושוב’, זמן אלול – בין כסה לגילוי, בין מרחק לקרבה, בין יראה לאהבה, עיון זוהרי
ימי שני | 15:15 – 18:30
ד”ר שפרה אסולין

סדר הלכה
ימי שני | 15:15 – 18:30
ר’ איתן טוקר

מלך, זכור אחוז קרן: עקידת יצחק בספרות ובאומנות
ימי ראשון | 17:00 – 18:30
ימי שלישי | 15:15 – 17:15
ד”ר אברהם יוסקוביץ

משבר, נחמה, ותשובה: על אינטימיות במדרש פסיקתא דרב כהנא
ימי ראשון | 17:00 – 18:30
ימי שלישי | 15:15 – 17:15
ד”ר גייסון רוגוף

תפילה שוויונית – עיון הלכתי
ימי שלישי | 20:00 – 22:00
הר’ איתן טוקר

תשובה ותיקון: יחסי אגדה וסוגיה בתלמוד הבבלי
ימי חמישי | 15:15 – 17:15
שירה ליברמן

תנאי ומכשולי התשובה על פי הרמב״ם וקוראיו
ימי חמישי | 15:15 – 17:15
ד”ר ינון ויגודה

תיובתא: מפגש עם מקורות זוהריים על התחדשות, תמורה ושינוי – סדנת לימוד וכתיבה
ימי שני, 20:00-21:30
עולש גולדברג

ארכיון האירוע